Borgerliga förrättningar

För den som inte vill gifta sig eller begravs enligt Svenska kyrkans eller någon annan religions tradition kan det göras borgerligt.

Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel genomförs av en borgerlig vigselförrättare. De utses i varje kommun av länsstyrelsen. Innan en borgerlig vigsel kan genomföras måste det göras en hinderprövning. Det görs hon Skatteverket. Tänk på att ansöka i god tid då de har en handläggningstid på några veckor och att intyget bara är giltigt i fyra månader. 

De hinder som finns är att någon av parterna är yngre än 18 år, att man är för nära släkt med varandra eller att någon av parterna redan är gift eller registrerad partner. 

Borgerlig begravning
För den som inte vill ha religiösa inslag vid en begravning kan en borgerlig begravning väljas. Alla som betalar skatt i Sverige betalar en begravningsavgift till Svenska Kyrkan även om man i övrigt inte är medlem. Det gör att begravningen är kostnadsfri för alla. 

Det behöver inte vara någon särskilt utsedd begravningsförrättare som leder begravningen, utan det kan vara en anhörig eller någon från till exempel en begravningsbyrå.

I Åsele finns för närvarande ingen särskilt utsedd begravningsförrättare men det arbetas med att utse en sådan. Under tiden hänvisas till de begravningsbyråer som finns i kommunen.