Räddningstjänsten

Räddningstjänstens huvuduppgifter är att arbeta för att förebygga och förhindra bränder samt andra olyckor, som kan leda till en räddningsinsats.

Målsättningen är att minska och begränsa antalet olyckor och därför har förebyggandeverksamheten en allt viktigare roll.

Räddningstjänsten i Åsele består av en beredskapsstyrka om 2 brandförmän och 4 brandmän.
I Fredrika finns en beredskapsstyrka om 1 brandförman och 2 brandmän, där vi även tillämpar fri inryckning.
Dessa styrkor finns under normala förhållanden tillgängliga dygnet runt – året runt.
 
I Åsele finns räddningschef på heltid samt brandinspektör på halvtid.

 
Samverkan

Vi har samverkan i regionen med Dorotea och Vilhelmina kommuner, "Räddningstjänstregion Södra Lappland", eller kort och gott DoViÅs.
Vi har bland annat har en gemensam räddningschef i beredskap tillika tjänsteman i beredskap.
Vi samverkar även med grannkommunerna Lycksele, Bjurholm, Örnsköldsvik och Sollefteå.

Vi arbetar för din och andras säkerhet och vårt uppdrag är att hjälpa till när dina egna resurser inte räcker till vid en olyckshändelse.