Destination South Lapland

Destination South Lapland AB är en turistisk samverkan mellan Åsele, Vilhelmina, Dorotea och Strömsunds kommuner. Tillsammans med företagarföreningen SLIF (South Lapland Intresseförening) äger man ett gemensamt aktiebolag som jobbar för att utveckla destinationen.

South Lapland driver tillsammans med Visit Hemavan Tärnaby och Gold of Lapland projektet INTILL som betyder Innovativ Turism i Lappland. Projektet pågår 2016-2018.

Projektet och destinationsbolaget stödjer företagen med affärsutveckling, paketering, marknadsföring, samverkan och en mängd olika aktiviteter och insatser för att öka antalet besökare, framförallt de internationella. 

Destination South Lapland