Kommunens verksamheter

I Åsele är våra verksamheter fördelade på sex olika områden med varsin verksamhetschef. Verksamhetscheferna leds av kommunchefen som har det övergripande ansvaret över kommunens samlade verksamheter.

 • Sociala
  • Äldre- och handikappomsorg
  • Individ och familjeomsorg

 • Barn och utbildning
  • Förskola
  • Grundskola
  • Kommunal vuxenutbildning

 • Fritid, turism och kultur
  • Fritidsanläggningar
  • Bibliotek och kultur
  • Kulturhuset

 • Teknik och anläggning
  • Fastighetsskötsel
  • Gator, vatten och avlopp
  • Lokalvård

 • Miljö och bygg
  • Miljö
  • Bygg

 • Intern service
  • Ekonomi
  • IT
  • Kansli
  • Lönekontor
  • Räddningstjänst
  • Arbetsmarknadsenheten

Utöver dem finns verksamheten förlagd i ett antal egna och gemensamma nämnder, kommunalförbund, bolag och stiftelser.