Den stora festen för Åseles näringsliv

Den 23 november smäller det! På dagen bjuds det på intressanta seminarier. Galamiddag med prisutdelning och underhållning på kvällen.

Nu är det fullbokat för galamiddagen på kvällen! Dina förbokade biljetter kan hämtas ut fr.o.m den 15 november på Wärdshuset. Kostnad för att delta vid middagen på Åselebanketten: 595 SEK ex moms / person. 

PROGRAM ÅSELEBANKETTEN
Plats: Åsele Wärdshus

Det kommer att utses vinnare i 5 kategorier: Årets Företagare, Årets Nystartföretag, Årets Hållbarhetsföretag, Årets Tillväxtföretag, Årets Jägerlapp. Inom varje kategori är 3 stycken företag nominerade. 

Årets Hållbarhetsföretag
Årets hållbarhetsföretag är ett företag som långsiktigt och medvetet jobbat för att visat ett bra resultat mot liknande branscher inom sitt företags gren. Samt byggt en stabil grund för långsiktig bestående verksamhet.

Årets Tillväxtföretag
Årets Tillväxtföretag är ett som ökat sin omsättning samt ger en sund vinst och drivit under minst en 3-årsperiod. Företaget skall vara stabilt och ha sunda finanser och ha sitt säte i Åsele kommun. Företaget bedrivs som aktiebolag.

Årets Nystartsföretag
Årets Nystartsföretag är ett företag som inom sin bransch lyckats på kort tid skapa en framtid och kommer med stor sannolikhet att anställa fler inom sitt företag. Företaget har Åsele som ort men kan bedriva sin verksamhet över ett större område eller annat land.

Årets Företagare
För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas. Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Den nominerade företagaren ska:

Äga och driva

  • Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Vara ledare och förebild

  • Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Uppvisa kreativitet och innovation

  • Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Uppvisa lönsamhet och tillväxt

  • Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Uppfylla formella krav

  • Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

    Läs mer här.

Årets Jägerlapp
Kriterierna är: ett företag, en förening eller person som genom sitt agerande och sitt engagemang bidragit till positiv utveckling i Åsele.

Här är menyn för 3-rättersmiddagen som serveras på kvällen.