Åselebanketten

2018 års stora fest för Åseles näringsliv var den 23 november. På dagen bjöds det på intressanta seminarier och därefter var det galamiddag med prisutdelning. Underhållningen på kvällen stod konferenciern och komikern Åsa Ivarsson. Ständ Ut Blakk stod för musik och sen blev det även dans.

Det var helt fullbokat för galamiddagen på kvällen! 

PROGRAM ÅSELEBANKETTEN
Plats: Åsele Wärdshus

5 vinnare utsågs i kategorierna: Årets Företagare, Årets Nystartföretag, Årets Hållbarhetsföretag, Årets Tillväxtföretag, Årets Jägerlapp. Inom varje kategori var 3 stycken företag nominerade. 

Årets Hållbarhetsföretag
Kriterier för att kunna bli nominerad: Årets hållbarhetsföretag är ett företag som långsiktigt och medvetet jobbat för att visat ett bra resultat mot liknande branscher inom sitt företags gren. Samt byggt en stabil grund för långsiktig bestående verksamhet.

Årets Tillväxtföretag
Årets Tillväxtföretag är ett som ökat sin omsättning samt ger en sund vinst och drivit under minst en 3-årsperiod. Företaget skall vara stabilt och ha sunda finanser och ha sitt säte i Åsele kommun. Företaget bedrivs som aktiebolag.

Årets Nystartsföretag
Årets Nystartsföretag är ett företag som inom sin bransch lyckats på kort tid skapa en framtid och kommer med stor sannolikhet att anställa fler inom sitt företag. Företaget har Åsele som ort men kan bedriva sin verksamhet över ett större område eller annat land.

Årets Företagare
För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas. Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Den nominerade företagaren ska:

Äga och driva

  • Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Vara ledare och förebild

  • Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Uppvisa kreativitet och innovation

  • Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Uppvisa lönsamhet och tillväxt

  • Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Uppfylla formella krav

  • Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

    Läs mer här.

Årets Jägerlapp 
Kriterierna: ett företag, en förening eller person som genom sitt agerande och sitt engagemang bidragit till positiv utveckling i Åsele.

Här är menyn för 3-rättersmiddagen som serveras på kvällen.