Vindkraft

Här kommer vi att publicera information, länkar och artiklar om sådant med rör vindkraftutvecklingen i Åsele kommun.

Information
Presentationen som hölls för eleverna på dagen under Åselebanketten om framtidens yrke som vindkrafttekniker bl.a. Kan laddas ner som PDF här

Artiklar

181127 Skolungdomar i Åsele fick lära sig mer, Vindkraftcentrum
Ett 60-tal högstadieelever från Centralskolan i Åsele fick lyssna på två föreläsningar på Åsele Wärdshus. det handlade om bl.a. omställningen till 100% förnybar elproduktion, vindkraftsatsningar och vilka jobbmöjligheter det innebär i Åsele i framtiden. Träffen med skolungdomarna var ett initiativ från Åsele näringslivsstiftelse. Föreläsare var Erik Löfgren från projekt "Vindkraft - generator för hållbar utveckling" och Kristoffer Arnqvist från Vattenfall. 


181029 "Företagande i vindkraftens spår", Vindkraftcentrum 

181008  "Branschforum vind 2018 i Östersund", Vindkraftcentrum