Alla barn har rätt till en rolig sommar!

Programmet för sommarlovsaktiviteterna 2018 är nu klart.

Föreningar, organisationer och studieförbund har sökt bidrag från Åsele kommun för att genomföra gratis aktiviteter för barn mellan 6-15 år under hela sommaren.

Bidraget kommer från Socialstyrelsen. Sommarlovsaktiviteterna ska stimulera alla barns deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Hela programmet kan du läsa här.

(Med reservation för ändringar)

Senast uppdaterad den 29 juni 2018