Åsele kommun uppmanar att inte skräpa ned

På uppkommen anledning uppmanar Åsele kommun att inte lämna avfall bredvid återvinningsstationerna. Återvinningsstationerna är inte kommunens ansvar, utan det är FTI (förpacknings- och tidningsindustrin).

På återvinningsstationerna kan du som privatperson lämna dina tidningar, förpackningar av glas, plast, papper, kartong, wellpapp och metall. 

Om du vill meddela att någon av behållarna behöver tömmas eller om det behöver städas kan du ringa på:

FTI:s service telefon: 0200-88 03 11

Du kan också kontakta FTI via deras hemsida och lämna synpunkter via ett formulär på deras webbplats.

/ Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad den 28 maj 2020