Begränsade öppettider under jul- och nyår

Kommunkontoret har under tiden från 23 december till och med 6 januari begränsade öppettider. Det betyder att endast bokade besök tas emot på kommunhuset.

För att boka möten runt jul- och nyårsperioden hör du av dig i förväg via e-post eller telefon. Möten kan under den tiden endast bokas vissa datum: 23 december, 27 december, 30 december och 2-3 januari. 

Varje dag som inte är en röd dag (se datum ovan) läses e-post som inkommer till: kommun@asele.se och kundtjänst är tillgänglig på växelnumret: 0941-140 00.

Från och med 7 januari är det öppet som vanligt igen!

Beslutet om att endast ta emot bokade möten under jul- och nyårsperioden stödjer vi oss på § 7: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900

 

 

Senast uppdaterad den 28 november 2019