Dags att nominera stipendiater

Nu är det dags att skicka in förslag på stipendiater till Idrotts- och ledarstipendiet och till Kulturstipendiet. Det är också tid för att nominera till utmärkelsen Årets Åselebo. Förslag på stipendiater skall åtföljas med motivering och skickas in skriftligen senast 31 januari 2021. Vem tycker du har utmärkt sig under 2020?

Åsele kommun delar varje år ut tre stycken stipendier till personer som gjort något extra för bygden inom kultur och idrott. Du som bor i kommunen kan nominera vilka personer som ska få tilldelas stipendierna.


Kulturstipendium

Åsele kommuns årliga Kulturstipendium har till ändamål att främja värdefull kulturell verksamhet inom Åsele kommun. Stipendiet tilldelas personer som verkar för den lokala kultu­rens bevarande - eller som allmänt bidragit till den kulturella verksamhetens främjande inom kommunen - som uppmun­tran och tack för pågående eller utförd gärning.

Skicka ditt förslag och motivering till asa.persson@asele.se eller Åsele bibliotek, Lillgatan 2, 919 32 Åsele, senast 31 januari 2021.

Frågor besvaras av Åsa J-Persson 0941-140 83.

Tidigare stipendiater hittar du här.

------------------------------------------------------------

Idrotts- o ledarstipendium

Åsele kommuns årliga Idrotts- & ledarstipendium delas ut till någon som utfört idrottsliga prestationer eller varit idrottsledare.

Du som bor i Åsele kommun kan nominera stipendiat och ditt förslag ska motiveras. Skicka in namn på din kandidat och motivering senast 31 januari 2021. Antingen via e-post: ulf.jonsson-ejergard@asele.se eller per post: Åsele kommun, Fritid, turism och kultur, Ulf Jonsson-Ejergård, 919 85 Åsele.

Frågor besvaras av Ulf Jonsson-Ejergård tel. 0941-140 77.

Tidigare stipendiater hittar du här.

------------------------------------------------------------

Årets Åselebo 

Du som bor i Åsele kommun kan vara med och föreslå personer till utmärkelsen Årets Åselebo. Det ska vara en person som bor i Åsele kommun och som bidragit till andras hjälp och glädje utan egen vinning.

Skicka in ditt motiverade förslag till ulf.jonsson-ejergard@asele.se eller per post: Åsele kommun, Ulf Jonsson-Ejergård, 919 85 Åsele, senast 31 januari 2021.

Frågor besvaras av Ulf Jonsson-Ejergård 0941-140 77.

Tidigare mottagare av utmärkelsen hittar du här.

Senast uppdaterad den 19 januari 2021

Translate the website with Google translate.