Du har världens bästa barn

Ge dem världens bästa förälder! Har du barn i åldrarna 3-12 år?

Syftet är att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. ABC består av fyra träffar och en återträff samt vänder sig till ALLA föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år. ABC bygger på forskning kring föräldraskap och barns utveckling. En utgångspunkt för arbetet är FN:s barnkonvention. ABC har utvecklats inom ramen för regeringens och Folkhälsoinstitutets satsning på föräldrastöd till alla föräldrar.

Anmäl ditt intresse på: foraldrastod@asele.se
Gruppledare: Marina Englund och Helene Ejergård Ahlqvist.

Läs mer: www.allabarnicentrum.se

 

Senast uppdaterad den 26 februari 2019