Eldningsförbudet upphävs.

Det rådande eldningsförbud i Åsele kommun upphävs från och med 2019-08-09 klockan 09:00.

Åsele kommun upphäver eldningsförbudet från 2019-08-09 kl 09:00.

Räddningstjänsten uppmanar ändå till försiktighet om man ska grilla eller elda i eller i anslutning till skog, då det fortfarande är mycket torrt i de jordlager som ligger under det översta jordlagret. Det kan medföra att långvarig eldning ändå kan antända marken runt elden.

Vid frågor om eldning – ta gärna kontakt med räddningschef i beredskap på 0940-146 05.

Senast uppdaterad den 8 augusti 2019