Det totala eldningsförbudet upphävs

Länsstyrelsen Västerbotten delger att idag 31 juli har det totala eldningsförbudet upphävts. Det råder dock fortfarande utökat eldningsförbud och trots de senaste dagarnas nederbörd är brandrisken stor. Räddningstjänsten i Åsele meddelar att det är åter tillåtet att grilla på sin egen tomt. All annan eldning utomhus, även vid särskilt iordningsställda grillplatser samt användande av portabla sprit- och gasolkök är fortfarande förbjudet.

Det råder förbud mot all form av eldning med öppen låga utomhus, detta gäller även engångsgrillar, portabla sprit- och gasolkök eller annan utrustning som har direkt markkontakt.

Det är tillåtet att grilla på den egna tomten i en kol-, gasol- eller elgrill som är stående på ben samt är uppställd på hårdgjord yta.

Viktigt att ha släckutrustning på plats innan grillning påbörjas för att snabbt kunna släcka en eventuell uppkommen brand.

Eldningsförbudet gäller till dess att något annat meddelas.

Räddningschefen i Åsele kommun.

Information kan erhållas av Räddningschef i beredskap på telefon: 0940-146 05.

Senast uppdaterad den 31 juli 2018