Eldningsförbudet upphör i Åsele kommun 180809 kl.16:00

Räddningschefen i Åsele kommun har beslutat att med stöd av förordning om skydd mot olyckor, FSO kap 2, § 7 upphäva det rådande lokala eldningsförbudet i Åsele kommun från och med 180809 kl.16:00.

Räddningstjänsten uppmanar ändå till stor försiktighet vid all eldning utomhus, då det lokalt fortfarande finns områden som har ökad spridningsrisk med anledning av långvarig torka.

Se till att ha släckutrustning nära till hands även om du eldar i liten omfattning.
Lämna aldrig en eld obevakad och släck alltid ordentligt när du är klar.

Senast uppdaterad den 9 augusti 2018