En ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019

Nedan finns information om lagändringen till dig som säljer tobak i detaljhandel.

Huvuddragen i den nya lagen är:

  • Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Dels i detaljhandeln (butik) vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. Detta innebär att den som avser sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen och att kommunen gör en prövning av personlig och ekonomisk lämplighet.
  • Utökat rökförbud - ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.
  • Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. så kallade rökstenar (vattenpipa). Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.
  • Spårbarhet och säkerhetsmärkning - bestämmelserna kommer från EUs tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln.

Läs mer om den nya lagen här

 

Senast uppdaterad den 28 maj 2020