En vecka fri från våld v. 47

I samband med "En vecka fri från våld" tänder vi ljus i Åsele och Fredrika.

En vecka fri från våld

Vecka 47 är det ”En vecka fri från våld” vilket är en återkommande nationell kampanj- och aktivitetsvecka med fokus på det förebyggande arbetet mot mäns och killars våld med syftet att våld går att förebygga. Under veckan genomförs kampanjer, föreläsningar och andra insatser runt om i landet och länet.

En av tre kvinnor utsätts för våld

En av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot kvinnor och flickor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och ett folkhälsoproblem som sträcker sig över lands-, klass- och åldersgränser.

 

Ljuständning
För att uppmärksamma detta samhällsproblem kommer Åsele kommun att fredagen den 24 november genomföra ljuständning på fem olika platser, fyra i Åsele tätort samt en i Fredrika. Ljusen ombekostas av Länsstyrelsen Västerbotten. Vi bjuder även in alla - medborgare, politiker, tjänstemän och föreningar i Åsele kommun att vara delaktiga genom att tända ett eget ljus hemma. Om ni vill dela en bild eller text använd då gärna #åselekommunfrittfrånvåld - Tillsammans lyser vi upp Åsele!


PS! Tänk på brandrisken! Placera inga ljus i närheten av något som kan fatta eld.
De ljus som Åsele kommun har placerat ut kommer att omhändertas under måndagen.

 

Vad är Orange Day?

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. 25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling år 1999.

Orange Day kampanjen startades år 2008 av FN:s dåvarande generalsekreterare. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet

 

Senast uppdaterad den 22 november 2023

Translate the website with Google translate.