Fas fyra inleds i Västerbottens län

Från och med tisdag 25 maj startar den fjärde och sista fasen av vaccinationerna mot covid-19 i Västerbottens län. Länet har en mycket god vaccinationstäckning där närmare hälften av alla vuxna fått minst en dos vaccin. Nu förbereder vården sig inför de större vaccinleveranserna som förväntas inom kort.

Från och med 25 maj är det utöver att tidigare prioriterade grupper erbjuds vaccin, även möjligt för personer födda 1962–1971 att boka tid. Fas fyra delas in i olika åldersintervaller, där de äldsta erbjuds vaccin först.

– Under närmsta veckorna används en stor del av de vaccindoser som kommer till länet som dos två. Därför kommer det finnas begränsat med bokningsbara tider. Personer som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret behöver därför inte boka tid allra först, säger Ronny Lestander, vaccinsamordnare i Region Västerbotten.

Vaccin mot covid-19 ges i två doser. Dos två får man sju veckor efter den första, på samma vaccinationsmottagning eller hälsocentral. Den tiden bokas av vårdpersonal på plats när man får sin första dos. Tiden för dos två är endast ombokningsbar vid sjukdom och man behöver då ringa en hälsocentral.

– Vaccinet reserveras för den som bokat, både första och andra dosen. Om man inte följer vaccinationsschemat kan vi inte garantera att man får den andra dosen inom rekommenderat intervall, säger Ronny Lestander.

Tester för större vaccinleveranser

Umeås vaccinationsmottagning förbereder sig just nu för större vaccintilldelningar längre fram. Från och med vecka 26 räknar man med ett ökat antal doser till västerbottningarna.

– Vi gör oss redo för att ta emot upp mot 8 000 doser och vi behöver ta höjd och förbereda oss för vad det innebär. Vi kommer den 11 juni att vaccinera 1 700 personer på Nolia för att testa flödet och se eventuella brister som vi snabbt kan åtgärda, berättar Sinella Keskiniva, samordnare på vaccinationsmottagningen i Umeå.

Sinella Keskiniva berättar att de som kommer för sin vaccinering upplever att besöket är väldigt välorganiserat och instruerat. Att det upplevs tryggt och bra med ett fint bemötande där besökarna känner sig välkomna och personligt bemötta trots de korta möten vaccinationerna faktiskt är.

– Tiderna för den 11 juni släpps inom kort och förutom att testa alla flöden kommer vi också stärka upp med ett lite annat organisatoriskt upplägg. Vi delar upp arbetsuppgifterna mellan vaccination och dokumentation. Vi har vaccinationsvärdar som genomför dokumentationerna och instruerar vidare i vaccinationsflödet för bokning av dos två och sjuksköterskorna tar information som gäller symtom.

Vaccination runt om på länets hälsocentraler fortsätter precis som vanligt.

Tidbokning för yngre i fas tre

För att boka tid för vaccination mot covid-19 loggar du in på 1177.se eller genom att ringa valfri hälsocentral, det behöver inte vara samma som du är listad på. Tid på central vaccinationsmottagning bokas på samma sätt.

– När tidbokningen nu öppnat på 1177.se för personer födda 1971 och tidigare, är det inte längre möjligt för yngre som har ökad risk att bli svårt sjuka i covid-19 eller som är vårdpersonal att boka genom att logga in på 1177.se. Dessa behöver i stället ringa till en hälsocentral för att boka tid, säger Ronny Lestander.

Källa: Pressmeddelande Region Västerbotten 24 maj 2021

Senast uppdaterad den 25 maj 2021

Translate the website with Google translate.