Förändringar i arkivet

Kommunarkivet genomgår just nu ett förändringsarbete. Sedan hösten 2018 finns en projektanställd arkivarie på plats på deltid för att se till att kommunens arkiv följer de lagar och regler som gäller för en offentlig förvaltning som Åsele Kommun.

Hittills har en gallringsutredning genomförts och en mängd gallringsbara handlingar har gallrats. Därefter ska arkivet sorteras om efter de olika arkivbildare som finns inom kommunen för att få en bättre överblick av arkivets handlingar. Fram till i vår då arbetet beräknas vara färdigt är därför tillgången till kommunens arkiv begränsad, men vill man göra ett besök går det utmärkt att boka en tid hos kansliet.

Senast uppdaterad den 23 januari 2019