Håll rent

För att värna om en god miljö på gator och torg behöver vi hjälpas åt att hålla rent. På centralorten finns soptunnor uppsatta som är ämnade för att kasta skräp i. Om du har hund, tänk på att alltid ha med dig påsar och plocka upp efter hunden. Det är ditt ansvar som hundägare, inte hundens.

15 kapitlet, paragraf 26 miljöbalken
"Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till."

29 kapitlet, paragraf 7 miljöbalken
"Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år."

Att t.ex. inte plocka upp efter sin hund i stadsmiljö skulle kunna utgöra nedskräpning enligt miljöbalken 29:7 § eller nedskräpningsförseelse enligt miljöbalken 29:7 a §

Det är dock inte bara hundar som skräpar ner på offentlig plats. Enligt Håll Sverige Rents beräkningar slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. Det motsvarar ungefär 108 ton plast som hamnar i våra utemiljöer varje år. Du som är rökare: fimpa ordentligt (släck cigaretten) och släng inte fimpen på marken, utan i en soptunna. Bra att skaffa, om du inte redan har det, är en fickaskkopp. 

En del personer kastar matrester på marken runt om på samhället och det är inte heller bra, drar till sig ohyra och kan vara farligt för hundar att få i sig i benbitar och dylikt. 

Senast uppdaterad den 28 maj 2020