Information från Räddningstjänsten – inför Valborg

Det råder inte eldningsförbud i kommunen. Men då spridningsrisken i snöfria områden är hög till följd av det varma och torra vädret, så råder vi er att vid minsta tvekan kring säkerheten avstå från eldning. Gör man bedömningen att eldning är möjlig, ska det ske med stor försiktighet och ordentliga marginaler.

Elda majbrasa tryggt och säkert. Tänk på detta innan du tänder en majbrasa:

 1. Den som tänder elden är ansvarig för att eldning sker på ett betryggande sätt

 2. Riskbedömning är genomförd, och att annans liv eller egendom inte skadas av elden genom
  - att endast fibröst material eldas
  - att tänka på risker med brandfarlig vara
  - att skyddsavstånd till byggnader är tillräcklig tilltagen
  - att gammalt torrt gräs vid behov är vattnat i den närliggande omgivningen
  - att bedömning av risk för flygbränder till den närliggande omgivningen beaktas
  - att vindförhållanden och spridningsrisk i största allmänhet beaktas

 3. Tillräcklig organisation finns, för att med släckutrustning hindra spridning och utbredning av majbrasa på ett oönskat sätt

 4. Efterbevakning är planlagd och genomförs, tills elden är utbrunnen och kall

Trevlig Valborg önskar Räddningschefen.

Senast uppdaterad den 30 april 2019