Information om nytt sopbilsavtal

Åsele och Dorotea ingår avtal om samarbete gällande avfallshantering och sopbil.

Varje år fattas ett antal nya lagar och under kommande år kommer flera nya lagar att börja gälla som påverkar vår hantering av sopor, matavfall liksom återvinning av material. De nya lagarna kommer att innebära att kommunen måste förändra sitt sätt att hantera avfall.

Tyvärr föll det sig så att information om de nya lagarna kom inte så långt efter att vi investerat i en ny och effektivare sopbil för bara ett och ett halvt år sedan.

Dorotea har under de senaste åren haft sin sopbil upphandlad. Vinnare av den upphandlingen har varit ett företag från Östersund. Avtalet har nu sagts upp och eftersom de står inför samma problem som oss väljer de att inte köpa in en ny sopbil eller påbörja en ny upphandlingsprocess, utan har istället ställt frågan till oss i Åsele som samverkan. Avtalet innebär att de köper tid av vår sopbil till självkostnadspris. Det innebär därför ingen vinst för Åsele, men däremot delar vi på de fasta kostnaderna för bilen och vi får en lägre driftskostnad. Dorotea tjänar på avtalet genom att de slipper köpa en ny bil eller göra en ny upphandling. Avtalet kommer att utvärderas löpande så att det blir en bra och rättvis lösning för båda kommuner.

Sopbilen kommer att finnas halva tiden i Åsele och halva tiden i Dorotea, det kommer att innebära att turlistorna ändras något från och med februari, mer information om det kommer senare, både här på webben och i Åsele-Nytt.

Exakt hur de nya lagarna påverkar oss och vilka krav som kommer att ställas är oklart då de kommer att införas etappvis med början i städer. Åsele, tillsammans med övriga inlandskommuner i samarbetet Region10, håller därför gemensamt på att utreda detta och se hur vi tillsammans kan hitta de bästa och mest effektiva lösningarna för glesbygdskommuner.

Den nya lagstiftningen kommer att ställa krav på alla kommuner att samla in matavfall, genom till exempel två olika tunnor eller olikfärgade påsar i samma tunna. Många kommuner har gjort det länge och hushållen har en grön tunna för brännbart och en brun tunna för matavfall. Matavfallet ska då användas i till exempel industriell kompost där man kan utvinna biogas. Helt andra lösningar kan också komma fram. Ny lagstiftning kommer också om hushållsnära insamling av återvinningsmaterial, men vi vet ännu inte vad tolkningen av hushållsnära kommer att innebära och exakt vilka material som infattas av det.

Den som är intresserade av frågorna och vill läsa mer kan besöka www.avfallsverige.se som är branschorganisationen för avfallshantering.

Senast uppdaterad den 10 januari 2020