Information om webbkameror

På grund av GDPR ( Europeiska dataskyddsförordningen) har direktivet kring hur webbkameror får användas skärpts. De ökade kraven innebär i många fall omfattande anpassningsåtgärder. Webbkamerorna som finns uppsatta i centrala Åsele kommer endast att vara igång under Åsele Marknad eller andra större evenemang av allmänt intresse. Detta är för att det strider mot människors personliga integritet att det ”live-streamas” 24 timmar om dygnet 365 dagar om året på offentlig plats.

Vi kommer under hösten att se över var kamerorna eventuellt kan flyttas. Enligt bestämmelserna kring GDPR, så kan det gå bra att ”live-streama” på offentlig plats så länge människor inte är identifierbara, men då måste kamerorna sitta väldigt högt upp som på en mast och bara ge översiktsbild, det vill säga, inte som de är placerade i dagsläget. T.ex. skulle en kamera kunna vara placerad på masten vid Åslia, visa på vad det är för väder i backen och över den vackra naturen eller på masten upp på berget vid elljusspåret. 

Om du vill läsa mer om kommunens ansvar av personuppgifter och arbete med GDPR finns mer information här under Personuppgifter och dataskydd. Där finns också länkar till själva förordningstexten. I artikel 6 finns angivet de lagliga grunderna till att behandla personuppgifter och där finns inget lagstöd för våra webbkameror, hur uppskattade de än må vara. Under stora arrangemang som till exempel marknaden, kvällsöppet med fyrverkerier och liknande som är viktiga för kommunen att marknadsföra finns däremot lagstöd i artikel 6 1 e om uppgifter av allmänt intresse.

Foto: Bernard Hermant

Senast uppdaterad den 28 maj 2020

Translate the website with Google translate.