Information till anhöriga och närstående till boende inom kommunens vård- & omsorg

I och med att besöksförbudet på våra äldreboenden hävs torsdag 1 oktober har vi sammanställt information om vad som gäller. Det är viktigt att ta del av rutinerna kring att besöka anhörig/närstående så att vi kan tillsammans fortsätta att bromsa smittan.

Det är glädjande för våra äldre i särskilt boende att de nu kan ta emot besök, för vi ser att de saknar era besök.

Vi vill att dessa besök ska ske under säkra förhållande så att vi tillsammans kämpar mot covid-19 och så att smittan inte kommer till våra boenden-enheter.

Utifrån detta så är vi tvungna att ha tydliga rekommendationer som vi alla behöver följa. Dessa kommer från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Vårdhygien Västerbotten och är skapade för att ge Säkra besök inom Särskilt boende där vi har våra riskgrupper.

Pandemin är inte över. Det är viktigt att vi fortsätter med att följa rekommendationerna: stanna hemma om du är sjuk, håll distansering och kom ihåg vikten av basala hygienrutiner. Personer över 70 år samt de med bakomliggande sjukdomar är fortfarande i riskgrupp och vår huvudsakliga uppgift är att skydda de mest utsatta i samhället.

Inför ett önskat besök var noga med att också läsa om våra Lokala Rutiner och Länsrutinerna för Västerbotten (där finns också nedladdningsbar blankett med frågor som du behöver besvara inför ett besök) samt Folkhälsomyndighetens för att få mer bakgrundsinformation. Anhöriga kommer också personligen att bli kontaktad och få denna information. 

Tillsammans ska vi göra det här till trevliga säkra besök för våra boende och er anhöriga/närstående. Tillsammans bromsar vi smittan! Varmt välkommen.

Om du har frågor, ring växeln: 0941-140 000 och kopplar dig vidare beroende på önskemål till berörd, tillgänglig enhetschef. 

 

Foto: Steve Buissinne

 

Senast uppdaterad den 2 oktober 2020

Translate the website with Google translate.