Informationssäkerhet

Under oktober pågår informationssäkerhetsmånaden då olika myndigheter och organisationer uppmärksammar data- och informationssäkerheten lite extra.

Mycket av det vi gör idag är digitalt, det underlättar vår vardag men innebär också en risk och gör oss sårbara. För att minska riskerna är det bra om fler är medvetna om dem och hur man ska agera för att öka säkerheten.

Det finns många som jobbar med de här frågorna, några av dem är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Krisinformation.se och säkerhetspolisen. 

Att jobba med datasäkerhet är frågor för både myndigheter och organisationer men även för privatpersoner. 

Krisinformation informerar mer om hur både företag, organisationer och privatpersoner kan hantera sin information på ett säkrare sätt.

Läs mer: 
Krisinformation 

Din säkerhet

Senast uppdaterad den 12 oktober 2018