Informationsträffar om universitetsstudier

Är du intresserad av att studera på högskola eller universitet? Under nio torsdagar med start 2 februari bjuder vi in till informationsträffar om campus- och distansstudier mot Mittuniversitetet och Umeå Universitet om studier för relevanta yrken i vår region.

Träffarna sker torsdagseftermiddagar kl 15.30 via videokonferens på Åsele Lärcentrum:

2 februari
Lärarprogrammet 4-6: Camilla Månsson Waldehage, MIUN.
Representant från kommun eller näringsliv berättar om yrket och möjligheterna.

16 februari
Sjuksköterskeprogrammet: 
Märit Englund från MIUN.
Representant från kommun eller näringsliv berättar om yrket och möjligheterna.

23 februari
Ekoteknik & hållbart byggande: Fredrik Hermansson, MIUN.
Representant från kommun eller näringsliv berättar om yrket och möjligheterna.

2 mars
Polishögskolan på distans: Daniel Skog, Umeå universitet.
Representant från kommun eller näringsliv berättar om yrket och möjligheterna.

9 mars
Socionomutbildningen: Charlotte Andoh-Appiah MIUN.
Representant från kommun eller näringsliv berättar om yrket och möjligheterna.

16 mars
Förskollärarprogrammet: Catarina Arvidsson MIUN.
Representant från kommun eller näringsliv berättar om yrket och möjligheterna.

23 mars
IT-utbildning: Björn Bank MIUN, Andreas Eriksson, House Be i Åre.
Representant från kommun eller näringsliv berättar om yrket och möjligheterna.

30 mars
Studie och yrkesvägledare: Cecilia Stigedal Stenberg, Umeå universitet.
Representant från kommun eller näringsliv berättar om yrket och möjligheterna.

6 april
Biomedicinsk analytiker: Dan Bylund, Umeå universitet.
Representant från kommun eller näringsliv berättar om yrket och möjligheterna.

Senast uppdaterad den 28 maj 2020