Isbanan vid Söråsele byastuga "Adaborg"

Öppettider och riktlinjer för isbanan "Adaborg"

Öppettider kl. 10-20 alla dagar. Banan är 1270 meter lång.

Nedfart vid Söråsele byastuga.

Öppettiderna för banan är satta utefter tillstånd som kommunen utfärdat och är därför viktiga att hålla. Vid körning annan tid kommer banan att stängas.

Körning sker på egen risk!

Senast uppdaterad den 13 februari 2023

Translate the website with Google translate.