Justering VA taxor 2020

Förbrukningsavgiften på vattnet kommer att höjas med 14 % från och med 1 Juli 2020

Kommunfullmäktige beslutar 2020-05-25

Att höja VA-taxor med 14% för att täcka nuvarande kostnader och kommande investeringsbehov inom VA-kollektivet.

Att taxehöjningen gäller från och med 1 juli 2020.

Se sammanträdesprotokoll sida 22, paragraf 44. Klicka här för att komma till protokollet.

Senast uppdaterad den 15 juli 2020

Translate the website with Google translate.