Kallelse till extra bolagsstämma

Torsdag 24 oktober hålls en extra bolagsstämma för Åsele Energiverk AB, Åsele Kraft AB och Åsele Elnät AB. Extrastämman hålls på Åsele Kraft AB kontor klockan 15.00. Alla är välkomna!

Ärende: aktieutdelning till ägare Åsele Kommun

Senast uppdaterad den 28 maj 2020