Kom ihåg att nominera till tillgänglighetspriset!

Priset ska uppmärksamma insatser som förbättrat livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighet kan vara bemötande, att kunna ta sig in på ett lätt sätt i en lokal, doftfritt, elsanerat, tillgång till hörslingor, underlätta för att kunna till sig information och mycket annat.

Det kan vara en person, arbetsplats, förening eller organisation som utför eller har utfört insatser för ökad tillgänglighet i Åsele kommun under 2019.

Du kan nominera din kandidat på 3 olika sätt:
1) Skicka ett e-post till kommun@asele.se
2) Skriv en lapp och lägg i den vita lådan som finns utomhus vid kommunhusets entré 
3) Posta i ett brev till: Kommunala tillgänglighetsrådet, Åsele kommun, 919 32 Åsele

Vi behöver din nominering senast den 31 mars 2020.

Skriv vem eller vilka du nominerar, varför du nominerar din kandidat och vilka förbättringar kandidaten gjort för tillgängligheten. Vi vill gärna också kunna kontakta dig, om vi har några frågor så skriv gärna också ditt eget namn och telefonnummer.

Senast uppdaterad den 28 maj 2020

Translate the website with Google translate.