Kontroll och våld i en nära relation

I tider av isolering är det svårare att upptäcka tecken på mäns våld mot kvinnor och barn. Fortsätt bry dig! Håll kontakten med vänner, kollegor och familj och fråga hur de mår.

Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Umeå kommun och Länsstyrelsen Västerbotten har tagit fram en ny film inom ramen för satsningen "Bry dig". Detta med anledning av coronapandemin och ökad risk för att utsatthet när människor kanske ännu mer befinner sig i hemma-miljö. Det ökar den psykiska ohälsan och tendenser finns då att i relationer och familjer där det finns en våldsbelägen partner att situationen förvärras.

Våld i nära relationer startar alltid med kontroll. Genom att lära dig känna igen tecknen kan du som finns i närheten göra skillnad innan det går för långt.

Tidiga tecken på kontroll och våld

Det finns beteenden som kan vara tecken på att en person i din närhet utsätter sin partner för kontroll och våld. 

Det är viktigt att reagera om du märker att den ena i en relation

 • kommer med nedvärderande kommentarer
 • kräver att partnern ska vara tillgänglig – via telefon och sociala medier
 • kräver att alltid veta vem partnern träffar och vad hen gör
 • visar överdriven omtänksamhet med inslag av kontroll, till exempel skjutsar och hämtar vid aktiviteter och jobb
 • kräver att partnern avstår från intressen och vänner
 • ofta kritiserar och skuldbelägger
 • ifrågasätter partnerns åsikter och tankar på ett burdust sätt
 • säger kränkande saker, ofta med sexuell anknytning.

Känner du igen det här hos någon i din närhet?

Du kan göra skillnad om du misstänker att en person utövar makt och kontroll i en nära relation.

 • Påpeka det du ser och att det inte är acceptabelt.
 • Ifrågasätt nedvärderande språkbruk och förklara att det aldrig är okej att kalla sin partner för kränkande saker.
 • Prata med personen om varför hen behöver ha ständig koll på sin partner.
 • Visa att du är beredd att lyssna om personen vill prata.
 • Berätta att det finns hjälp att få.

  Tecken på att någon utsätts för kontroll

  Det finns beteenden som kan vara tecken på att en person i din närhet är utsatt för kontroll och våld. 

  Visa att du bryr dig om du märker att den ena i en relation

  • drar sig undan från vänner och inte längre vill följa med på aktiviteter
  • blir mer tyst och inbunden
  • verkar tyngd och bekymrad
  • alltid måste passa tider
  • måste redogöra för vad hen gjort och med vilka hen varit
  • beter sig annorlunda när partnern är med
  • inte säger emot sin partner

  Känner du igen det här hos någon i din närhet?

  Du kan göra skillnad om du misstänker att en person är utsatt för hot och kontroll i en nära relation.

  • Berätta om din oro utifrån de tecken du ser
  • Fråga hur personen har det och hur hen mår
  • Visa att du är beredd att lyssna
  • Försök hålla kontakt även om hen drar sig undan
  • Fråga om du kan hjälpa eller stötta på något sätt
  • Kritisera inte partnern utan fokusera på den som utsätts för kontroll
  • Berätta att det finns hjälp att få
  • Ge inte upp!

Du som lever i en kontrollerande relation kan få hjälp och stöd, läs mer på 1177 genom att klicka här.

Källa: 1177 Vårdguiden Västerbotten


Senast uppdaterad den 24 juni 2020

Translate the website with Google translate.