Kunskapsdag - En kommun fri från våld

12 november är det kunskapsdag om våldsförebyggande arbete. Föreläsningen hålls av riksorganisationen MÄN och kommer att vara på Kulturhuset . Ämnet angår alla och även du som privatperson kan delta.

Åsele kommun har utsetts till en av fyra pilotkommuner i inlandet för att utveckla en modell för ett samordnat och systematiskt våldspreventivt arbete med barn och unga inom skola och lokalsamhälle. Unga är överrepresenterade bland både offer och förövare. Starka normer kring hur killar och tjejer förväntas vara är en del av problemet. Därför är barn- och ungdomsperspektivet tillsammans med genusperspektivet viktigt i det våldsförebyggande arbetet. 

Vad är våld? Det finns olika grader av våld och det inte är alltid det handlar om fysiskt våld, utan i botten av våldspyramiden ligger till exempel objektifiering, traditionella könsroller, nedlåtande och sexistiska uttalande eller skämt.

Syftet med satsningen är att öka kunskapen om vad våld är, öka förståelse för hur normer och våld hänger ihop samt öka kunskapen kring hur alla kan vara aktiva åskådare och agera mot våld. Genom att belysa åskådarperspektivet förstår vi hur vi alla kan bli våldsförebyggare. Vi gör det tillsammans!

Anmäl dig till kunskapsdagen via den här länken och se tidsupplägget. Föreläsningen är kostnadsfri och hålls på Kulturhuset den 12 november. Varmt välkommen!

Läs mer om "En kommun fri från våld" via den här länken.

Se gärna TED-föreläsningen (se nedan) med Jackson Katz, Phd som är en expert på våld, media och maskulinitet för att få inblick i ämnet. Föreläsningen är på engelska.

Senast uppdaterad den 28 maj 2020