Lokal utveckling, politik och planering på landsbygd

I samband med måndagens kommunfullmäktige fick ledamöterna chans att se en webbföreläsning med forskare Josefina Syssner, Linköpings universitet, om utmaningarna med att driva en kommun i glesbygd där befolkningsminskning är det normala.

Josefina är professor i kulturgeografi och arbetar vid Centrum för kommunstrategiska studier och har genom åren bland annat studerat Västerbottens inlandskommuner.

I den inspelade föreläsningen berättar Josefina om vad en kommun egentligen är ur perspektiven kommunen som välfärdsleverantör, som samhällsbyggare, som politisk och demokratisk arena, som organisation och förvaltning samt som arbetsgivare. Hon pratar också om utmaningarna med att skapa engagemang i en kommun med krympande befolkning samt att inte fastna i utvecklingsmål som bara fokuserar på tillväxt och befolkningsökning. Krympande kommuner behöver ställa om och arbeta mer med anpassningspolitik utifrån sina förändrade demografiska förutsättningar, istället för att alltid fokusera på tillväxtpolitik.

Se Josefinas föreläsning här.

Hon sätter verkligen huvudet på spiken om det hon berättar. Även om vi arbetar med mycket av det hon säger så har vi i vissa fall inte tänkt på det ur det här perspektivet säger kommunstyrelsens ordförande Andreas From (s).

Efter föreläsningen fick fullmäktige via distansteknik träffa Josefina för en frågestund och dialog. Det som diskuterades var bland annat den negativa mediebilden av glesbygd utifrån den rådande stadsnormen och utgångspunkten att det ”normala” är tillväxt i kommunerna trots att hälften faktiskt minskar i invånarantal. Jämförelser gjordes med andra länder som också har stora lands- och glesbygdsområden och kommuner som krymper i storlek t.ex. Finland, Norge och Tyskland.

En fråga som lyftes var vikten av att skapa en kommun där invånarna trivs, att ha som mål att vi som redan bor här ska ha det bra. Det kan i sin tur bidra till att fler vill bo kvar eller flytta till kommunen. Trygghet, jämställdhet och hållbarhet kan vara framgångsfaktorer att arbeta vidare med.

Torsten Lundborg (L), ledamot i fullmäktige och kommunstyrelsen reflekterade just över detta och menar "att vi som kommun bör arbeta med den "befolkning" man har och se till dess behov istället för att vända sig till en "målgrupp" som man inte har, men tror sig kunna få med andra åtgärder".

Utmaningarna med kompetensförsörjning då många unga utbildar sig och flyttar, centraliseringstrenden på alla nivåer i samhället och den nationella okunskapen hos myndigheter, organisationer och utbildningsanordnare om krympande kommuners förutsättningar fanns också med bland frågorna.

Frågestunden avslutades med att hälsa Josefina välkommen på ett besök då resandet blir möjligt igen.

Senast uppdaterad den 2 oktober 2020

Translate the website with Google translate.