Nu görs en enkätundersökning kring våld i nära relationer

Kommunen har en viktig funktion i det våldpreventiva arbetet.

Som ett led i vårt utvecklingsarbete görs därför en undersökning kring våld i nära relation. Syftet är att få en lägesbild över hur det ser ut i Åsele.

Genom att fylla i den här enkäten bidrar du till att kommunen får viktig kunskap om våldsutsatthet.

Besvara genom QR-koden eller via denna länk.

Stort tack för din medverkan!

Senast uppdaterad den 21 november 2022

Translate the website with Google translate.