Nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Från och med 1 oktober 2021 finns det möjlighet att söka stöd till energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus.

Stödet ges för energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus upp till 50% av investeringarna.

Regeringen beslutade den 20 juni att införa ett nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Stödet kan ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med primärenergital över 100 Kwh/kvm och år. Reglerna om stöd träder i kraft den 1 oktober 2021 och stödet går att söka från detta datum.

För mer information kan ni ta kontakt med kommunens energi- och klimatrådgivare eller gå in på Boverket hemsida för att läsa mer.

Senast uppdaterad den 21 oktober 2021

Translate the website with Google translate.