Överförmyndarkontoret söker ställföreträdare

Överförmyndarkontoret i Åsele kommun söker just nu ställföreträdare i form av främst gode män, men även förvaltare. I uppdraget ingår att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter i form av att exempelvis betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar.

Det kan vara för omyndiga personer eller för personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller funktionsvariation inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Den som är intresserad av ett uppdrag som god man eller förvaltare kan kontakta överförmyndarhandläggaren för mer information och intresseanmälan.

Maria Gruffman
Överförmyndarhandläggare
Mobil:  072-249 57 72
E-post: overformyndaren@asele.se

Senast uppdaterad den 28 maj 2020