Problem med kabel TV

Det är problem med utsändningarna på kabel-TV just nu. Renens Kabel-TV och Internet jobbar med felavhjälpning så att problemet ska vara löst så snart som möjligt.

Senast uppdaterad den 13 december 2018