Resultat av enkäter rörande god och nära vård

Under vecka 44 2020 genomförde kommunerna i södra Lappland tillsammans med Region Västerbotten en enkätundersökning med frågor om bl.a. vad som är viktigt och om något oroar i mötet med vården och omsorgen.

I Åsele och Dorotea fick vi in drygt 100/200 svar från invånare i kommunerna. Just nu arbetas det för fullt med att sammanställa svaren. Resultatet av enkäterna kommer att börja presenteras under andra delen av februari. Vi kommer att fortsätta arbetet med att ta tillvara resultatet av enkäterna under våren. Samtidigt planeras en fortsatt medborgardialog för att kunna utforma vården och omsorgen utifrån medborgarnas behov och önskemål.
 
Tack för din medverkan och ditt  engagemang. Vi hoppas att du vill fortsätta vara en del av utvecklingen i Åsele kommun och Dorotea kommun, södra Lappland.
Senast uppdaterad den 27 januari 2021

Translate the website with Google translate.