Resultatet från medborgarenkäten om God och nära vård

Vecka 44 2020 genomfördes en enkät där invånare i Södra Lappland fick tycka till om vad som är viktigt inom hälso- och sjukvård.

God och nära vård är en historisk omställning för svensk vård och omsorg och södra Lappland är ett modellområde. Det innebär att vi testar arbetssätt och nya lösningar för att bana väg för resten av landet.

Läs mer om God och nära vård på Region Västerbottens webbplats.

Här följer det sammanställda resultat av de 109 svar som vi fick in specifikt i Åsele. 

Vad är viktigt för dig i kontakt med vård och omsorg?

  • Personlig kontakt
  • Bli lyssnad på
  • Bra bemötande
  • Närhet till vård

Vad oroar dig rörande vård och omsorg?

  • Neddragningar
  • Att inte få hjälp
  • Långt till vård
  • Ökad digitalisering

 

Skulle du vilja lära dig att använda ny teknik?

Skala 1-5. 1 för positivt inställd och 5 negativt inställd.

45% Ja

10% Okej

11% Varken eller

10% Nja

24% Nej

 

Skulle du hellre träffa din läkare via video om du slapp resan till Umeå eller Lycksele?

Skala 1-5. 1 för positivt inställd och 5 negativt inställd.

28% Ja

16% Okej

13% Varken eller

13% Nja

30% Nej

 

Skulle du kunna tänka dig att använda digitala hjälpmedel för att exempelvis mäta ditt blocktryck själv?

Skala 1-5. 1 för positivt inställd och 5 negativt inställd.

63% Ja

11% Okej

12% Varken eller

5% Nja

9% Nej

 

Enkätsvarssammanställningen finns att ladda ner som PDF via den här länken.

Källa: Region Västerbotten

Senast uppdaterad den 29 april 2021

Translate the website with Google translate.