Samefolkets dag 6 februari

På grund av pandemin blir firandet av samefolkets nationaldag annorlunda i år. Vi får fira bäst vi kan ändå! Samisk förvaltningskommun bjuder bl.a. på smaker från Saepmie. I Åsele och Fredrika kommer nämligen eleverna i skolan, barnen på fritids och de äldre på äldreboendena att få renkött på menyn. Du som vill kan hämta ut en samiskt inspirerad bakelse på Konditori Kronan den 6 februari.

Lahkoe saemiej åalmegebiejjine. Lihkku sámi álbmotbeivviin. Gratulerar med samefolkets dag.

❤️💚💛💙❤️💚💛💙❤️💚💛💙❤️💚💛

För dig som vill ha en bakelse: hämtas lördag 6 februari på Konditori Kronan som har öppet kl 10.00-15.00. Observera att det endast går att få en bakelse per person och det finns ett begränsat antal, så först till kvarn...  Buerie Båeteme! Nästa år på Samefolkets dag hoppas vi att vi får träffas och fira tillsammans / hälsar Åsele samiska förvaltningskommun. 


Foto: Kronans Kondiotori

Idag i Åsele och Fredrika kommer eleverna i skolan, förskola och fritids att få renkött på menyn. De äldre inom äldreomsorgen och hemtjänsten får det till middag imorgon.

Självklart är det Kostverksamheten i Åsele som lagat till den smarriga maten.

Lunch idag till skola och förskola blir renskav och potatismos.

Burkar med rörörda lingon och bakom syns en samisk flagga samt en ren i trä.

Samiska brödet gahkku serveras också och rårörda lingon.


Foto: Linda Eriksson

Åsele samisk förvaltningskommun har ordnat med renköttet från Lapplandsvilt i Vilhelmina. I matsalen på Centalskolan kommer det idag också bli firande med jojk och samiska flaggor.

Förskolorna i Åsele och Fredrika har under veckan på olika sätt uppmärksammat att den samiska nationaldagen närmar sig, bland annat genom olika skapande aktiviteter som målning, sång och dans.

Under veckan så flyttade det även in två par samiska dockor till varje förskola, ett nordsamiskt par och ett sydsamiskt par. Dessa dockor blir ett fint komplement till den samiska lådan som finns på varje förskola.


Foton från förskolan: Tove Nordlander & Carmita Edström

På fritids Meteoren har man uppmärksammat samernas nationaldag genom att prata bl.a. om att Åsele är en samisk förvaltningskommun, lite om samers kultur och hur de lever. Under två-tre veckors tid även lyssnat på språket, sett en kort film och pysslat - skapat ett samelandskap som pryder matsalen på Centralskolan vecka 5. Barnen har fått måla berg, skapat renar, kåtor och träd som de sedan har arrangerat.

Målningarna nedan är skapade av förskoleklass. De har börjat med att måla vyn av fjället för att sedan rita dit renar, samer, skotrar, helikoptrar.


Foto: Sanna Nordlander

Äldreboendet Duvan i Fredrika har fått ett fint kit från Åsele samisk förvaltnings kommun för att pynta med den 6 februari. 

 

DIGITALT FIRANDE

För dig som vill fira digitalt finns det en hel del intressanta föreläsningar och annat på Facebook:

Flaggresning vid Stadshuset i Stockholm - https://fb.me/e/hBfx3eADB

Hundra år av samisk kamp del 1 - https://fb.me/e/29TGMZWju

Hundra år av samisk kamp del 2 - https://fb.me/e/16el3L7RO

Hundra år av samisk kamp del 3 - https://fb.me/e/15LFYeF7Z

Musik och uppläsning https://fb.me/e/WFJcYx5F

Samers utsatthet och rättigheter. Vad kan vi göra? - https://fb.me/e/43nHqaFdC

Panelsamtal om den samiska kampen från olika perspektiv https://fb.me/e/4f6Dd2UYh

 

JOKKMOKKS MARKNAD

Den här veckan pågår Jokkmokks marknad och de sänder live via sin webbplats varje dag 3-7 februari.

Utdrag ur programmet för lördag 6 februari
februari 6 | 12:15 - 12:25 

Jojk-session i en tältkåta i Purkijaur / The Culture Goahte

Nina Nordvall Vahlberg och Stefan Lindbäck vid eldstaden. Traditionella jojkar om renkalven från olika delar av Sápmi, Ångbåten efter Inger Maria Pilto och Maria Granberg samt en ny komposition av Nina som heter Trumma för träd. Jojk och ramtrummor.

-

At the Kulturtältkåtan (Culture Tipi) you can see and hear local artists such as Nordvalls-Jojken, Juhán Nila Stålka, Nina Nordvall Vahlberg, Saara Hermansson and more. The Kulturtältkåtan is decorated by the artist and drum-maker Gun Hofgaard, who you can meet in a documentary. You can also join a workshop in yoik, drumming and carving by the fireside. Buorisboahtem, welcome! More info: www.gehofgaard.com, www.ninanordvallvahlberg.com.

februari 6 | 12:20 - 12:55

LIVESHOPPING | KRISTALLEN I LANNAVAARA AB

Kristallen Lannavaara startade sin verksamhet 1982. Förrutom egen designade smycken bedriver företaget utbildningar inom gemmologi, stenslipning, guld- och silversmide. De har även ett museum och turistverksamhet.

februari 6 | 12:25 - 12:40 

Kulturkåtan presenterar: Juhán Niila Stålka / The Culture Goathe

Har efter många år i exil äntligen landat i Jåhkåmåhkke. Juhán Niila har ett brinnande intresse för mänskliga rättigheter och är engagerad i civilsamhället men är framförallt jojkare. Han har bland annat framträtt på Skansen, Dramaten, Kungsträdgården, Stockholms Stadsteater, Riddu Riddu och Márkomeannu. Gäster: Vildegard

-

At the Kulturtältkåtan (Culture Tipi) you can see and hear local artists such as Nordvalls-Jojken, Juhán Nila Stålka, Nina Nordvall Vahlberg, Saara Hermansson and more. The Kulturtältkåtan is decorated by the artist and drum-maker Gun Hofgaard, who you can meet in a documentary. You can also join a workshop in yoik, drumming and carving by the fireside. Buorisboahtem, welcome! More info: www.gehofgaard.com, www.ninanordvallvahlberg.com.

februari 6 | 12:40 - 12:55 

Samisk audiovisuell samling – filmer och teveprogram i arkiv och på webb / The Sámi audiovisual collection – films and TV programs in archives and online

Detta är en presentation av ett projekt på Ájtte museum. Projektet syftar till är att skapa en infrastruktur för det samiska audiovisuella kulturarvet. Detta sker genom en inventering av filmer och teveprogram samt att upprätta en sökbar digital databas. På Ájtte skriver vi metadata, baserad på ett samiskt perspektiv och samisk kunskap. Metadata är ofta beskrivet som ”data om data”, dvs. information om film och teve-program. Vi använder de olika samiska språken när vi beskriver olika praktiker, föremål, kläder och platser.

-

This is a presentation of a project on Ájtte museum. The aim of the project is to create an infrastructure for the Sámi audiovisual cultural heritage. This will be achieved by making an inventory of films and TV programs and by creating a searchable digital database. At Ájtte, we add descriptive metadata based on Sámi perspectives and Sámi knowledge. Metadata is often described as ”data about data”, i.e. information about a film or a TV program. We add specific Sámi knowledge in the Sámi language, e.g. on practices, devices, clothing, as well as the places pictured on the films.

februari 6 | 13:00 - 13:10 

Gávtse Guovlluj

En utställning med duodji, samiskt hantverk. Här träffar du åtta duodjára, slöjdare, alla med olika traditioner och uttryck. Medverkande: Isak Pirak, Tilde-Ristin Kuoljok, Nadja Blind Labba, Lova Lundberg, Robert Gaelok Sundell, Per Thomas Aira Balto, Johannes Nilsson och AnneLaila Blind.Ett perfekt arrangemang för dig som är intresserad av det moderna samiska hantverket. Ett arrangemang producerat av Ájtte Ájtte Duottar- ja Sámemusea/Ajtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum. Möt de medverkande live över Zoom efter visningarna på torsdag kl. 11, fredag kl. 18 och lördag kl. 13. Länk till Zoom-rummet: https://zoom.us/j/97884412403.

-

An exhibition of duodji/Sami handicraft by eight duodjára (Sami handicrafters) with eight different traditions and expressions. Join the Zoom Q&A: https://zoom.us/j/97884412403.

februari 6 | 13:00 - 13:35

LIVESHOPPING | KRISTALLEN LANNAVAARA AB (ENG)

Kristallen Lannavaara started its business in 1982. In addition to their own designed jewelery, the company conducts training in gemology, stone grinding, gold and silversmithing. They also have a museum and tourist activities.

februari 6 | 13:10 - 13:30 

Frågestund: Gávtse Guovlluj

Träffa de medverkande i Gávtse Guovlluj och ställ dina frågor i Zoom-rummet: https://zoom.us/j/97884412403.

februari 6 | 13:30 - 14:00 

Lávllaga Julevsáme Sálmmagirjes – Sånger ur Lulesamiska Psalmboken

"Andaris Rimpi sjunger tillsammans med några av sveriges bästa musiker. Bl a tack vare att psalmsången varit stark i det samiska samhället har lulesamiskan lyckats överleva när språket varit mer eller mindre förbjudet."

LÖR6
februari 6 | 13:40 - 14:15

LIVESHOPPING | TEAM LAPLAND

februari 6 | 14:20 - 14:55

LIVESHOPPING | TEAM LAPLAND (ENG)

februari 6 | 15:00 - 15:15 

Stállo och pojken – Elli-Karin Pavval berättar / Stállo and the boy – a story told by Elli-Karin Pavval

Sagotanten Elli-Karin Pavval berättar om pojken som gick vilse och träffade Stállo – och lyckades lura honom tre gånger. På svenska. En produktion av Ájtte Duottar- ja Sámemusea/Ajtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum.

-

The fairy tale aunt Elli-Karin Pavval tells the story about about a boy that got lost and met Stállo – and managed to fool him three times. Swedish.

februari 6 | 15:00 - 15:35

LIVESHOPPING | ARCTIC DESIGN HOUSE

Arctic Design House erbjuder unika produkter av hög kvalitet. Hantverk, smycken och design från norr med inspiration av vår vackra arktiska natur och traditioner.

februari 6 | 15:00 - 16:00

Du är same nok!

Ina Omma, via instagramkontot ina.omma, skriver om och öppnar för diskussion kring olika samiska ämnen. Idag fokuserar hon på fyra små ord som säger så mycket. Studiefrämjandet i samarbete med Amnesty Sápmi. Zoom-länk: https://bit.ly/39JKzWB.

februari 6 | 15:15 - 15:35 

Presentation av utställning om tvångsförflyttningar / Presentation of an exhibition about forced migration

Människor flyttar på oss som brickor i ett spel. Till nya marker med okända stigar. Kungar och makthavare möblerar runt med oss. Våra marker ska nyttjas av andra. Budskap som kommer från överheten, från ovan. De som inte lyder straffas. Det här är en utställning om tvångsförflyttningar. Vad gör det med oss att ryckas upp från marken? Tvingas bort, bli någon annan? Utställningen på Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum är en del av projektet Identity on the line, finansierat av Creative Europe och Kulturrådet.

-

People are moving us around like bricks in a game. To new lands with unknown paths. Kings and people in power move us around. Our land should be used by others. Orders from high places, from above. Anyone who doesn’t obey will be punished. This is an exhibition about forced migrations. How does it effect us to be pulled away from the land? To be forced away, become someone else? The exhibition at Ájtte, Swedish Mountain and Sámi museum is a part of the project Identity on the line, funded by Creative Europe and Swedish Art Council.

februari 6 | 15:35 - 16:35 

Ett liv värt att leva

Filmen handlar om mötet mellan samekulturen och det svenska samhället i början på 1900-talet. Samernas berättelser står i centrum och genom bildarkiv och intervjuer växer ett samiskt perspektiv fram och skildrar en tid när moderniteten förändrar livsvillkoren och där nya val blir möjliga. Två samiska fotografers bildmaterial utgör grunden i bildberätteslen.

februari 6 | 15:40 - 16:15

LIVESHOPPING | ARCTIC DESIGN HOUSE (ENG)

februari 6 | 16:20 - 16:55

LIVESHOPPING | KONSTNÄRERNA ELINA NYGÅRD, LEILA NUTTI OCH LENA SANDBERG JOHANSSON

Möt konstnärerna Elina Nygård, Leila Nutti och glaskonstären Lena Sandberg Johansson. Gemensamt för de tre är lusten och skapande kraften de finner i naturen och deras ursprung.

februari 6 | 16:35 - 16:50 

Sáme Jåhkåmåhke márnánin. Dålusj ájges dálásj ájggáj / Samer på Jokkmokks marknad. Från dåtid till nutid. / Sámis at Jokkmokk´s Market. Past and present.

Jokkmokks marknad är en mötesplats sedan gammalt. Här lever traditionen att sy ny dräkt till marknaden, att klä upp sig för fest och högtid. Vilka material används och vad berättar den samiska dräkten för den som kan tyda det tysta språket? Anna-Stina Svakko, duodjimästare, berättar om och visar samiska dräkter och detaljer.

-

Jokkmokk Market has been a meeting place over the ages. The traditions of sewing new outfits for the Market and dressing up for festivities and ceremonies are still alive today. What materials are used? What messages does the Sami dress convey to those who can read its unspoken language? Master of artisan handicrafts, Anna-Stina Svakko, takes us on a journey through the various Sami dresses and their decorations.

februari 6 | 16:50 - 16:55 

Goavvedálvi

Mirja Palo framför Goavvedálvi. Sången bygger på en dikt av den nordsamiske poeten Paulus Utsi. I filmen tolkas dikten som en berättelse om hur klimatförändringarna påverkar en renskötares vardag. På grund av återkommande blidor och temperaturväxlingar blir renens huvudföda, ren laven låst under en skorpa av is. Filmen visar hur renskötarna måste ge renarna foder och hö för att de ska överleva, men samtidigt dör det flera renar av sjukdomar eller svält i och utanför hagen. Film: Dan Jåma. Med stöd från: BD Pop, Filmpool Nord.

februari 6 | 17:00 - 17:35

LIVESHOPPING | KONSTNÄRERNA ELINA NYGÅRD, LEILA NUTTI OCH LENA SANDBERG JOHANSSON (ENG)

Meet the artists Elina Nygård, Leila Nutti and the glass artist Lena Sandberg Johansson. They all find their inspiration and creativity in nature and their sámi origin. Beautiful and interesting pieces of art.

februari 6 | 17:00 - 17:40

Marknadsgodis – Victoria och Eva med vänner. Avsnitt 3: BLAND SKRÖNOR, RONDELLKONST OCH POESI / A FLAVOR OF JOKKMOKK’S SOUL PRESENTED BY VICTORIA, EVA AND FRIENDS

Victoria Harnesk och Eva Gunnare är två kulturpersoner med kärlek för lokal mat. I ett försök att fånga vintermarknadens själ bjuder de in sina vänner till en stuga mitt i Jokkmokk. Riksspelmannen Daniel Wikslund fyller rummet med skrönor och fiolmusik. Niclas Svensson skapar konst i Jokkmokks parker och rondeller. Vi möter honom och Erika Unnes, samordnare för den digitala vintermarknaden i ett samtal om sådant som engagerar. Som hur en orange bergsgorilla aktiverade frågan om hundbajs. Poeten och naturälskaren Andrzej Szmal läser dikter och visar frusna foton från sin utställning. Det serveras varm kråkbärsglögg, kanderad kvanne, torkat renkött och en ljuvlig kola-kaffeost.

-

Victoria Harnesk and Eva Gunnare are two cultural personalities with a love of food. In an attempt to capture the soul of The Winter Market they invite their friends to Victoria's small food and culture studio. A charming cottage in the middle of Jokkmokk. It will be lively featuring poetry, music, yoik, dance, writers telling stories, photo exhibitions and lots of local flavors. This strange year when the market goes digital. Three episodes with different guests, the content is in Swedish.

februari 6 | 17:40 - 18:15

LIVESHOPPING | LOVE FROM LAPLAND

Love from Lapland - De har samlat en rad duktiga hantverkare och designers från Lappland. Produkterna de kommer erbjuda är näbbskor, väskor i renskinn, Lemmelkaffe och kaffepanna, smycken från norra Finland, yllefiltar, barnbok, träkosor.

februari 6 | 18:20 - 18:35 

Stállo och pojken – Elli-Karin Pavval berättar / Stállo and the boy – a story told by Elli-Karin Pavval

Sagotanten Elli-Karin Pavval berättar om pojken som gick vilse och träffade Stállo – och lyckades lura honom tre gånger. På svenska. En produktion av Ájtte Duottar- ja Sámemusea/Ajtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum.

-

The fairy tale aunt Elli-Karin Pavval tells the story about about a boy that got lost and met Stállo – and managed to fool him three times. Swedish.

februari 6 | 18:20 - 18:55

LIVESHOPPING | LOVE FROM LAPLAND (ENG)

Love from Lapland have gathered a number of talented craftsmen and designers from Lapland. The products they offer are shoes, reindeer leather bags, Lemmel coffee- and coffee pot, jewelery from northern Finland, wool blankets and children's books.

februari 6 | 18:35 - 18:55 

Marjattas sång / Marjattan laulu / Marja lávlu / The song of Marjatta

Ta del av en unik livesession filmad av konstnären och filmaren Sandra Wasara Hammare där Mirja Palo framför material ur sin nya föreställning Marjattas sång som på olika sätt lyfter kvinnors förlossningsarbete och barnmorskans ovärderliga kunskap. Musik: trad/Mirja Palo. Texten är hämtad ur kalevalaeposets 50:e sång.

-

Singer and Musician Mirja Palo invites you to take part of a musical moment in livesession - format filmed by artist and filmmaker Sandra Wasara Hammare. Mirja presents material from her new performance "the song by Marjatta" which raises the subject of childbirth in history and the midwifes important position.

februari 6 | 18:55 - 19:30

Fredagens spelning med Jakob Hellman

"Jakob är en av den svenska pophistoriens mest älskade och saknade artister. Han slog igenom med buller och bång 1989 med sitt debutalbum ""...och stora havet"". I år kom äntligen Jakob Hellmans nya album ""Äntligen borta"" som gick direkt upp i topp på albumlistan. I kväll välkomnar vi Jakob till hemtrakterna, för en intim spelning på Jokkmokks digitala marknad."

februari 6 | 19:30 - 19:55

Kvällens spelning: Maxida Märak

JOKKMOKKS MARKNAD 2021 presenterar Maxida Märak. Hon är en mycket mångfacetterad artist. Hon producerar hiphop på ett unikt och nyskapande sätt. Alltid med Sápmi som normen. Hon blandar hård rap, hookiga refränger och tunga elektroniska beats med sin magiska jojk. Något som ytterst få i världen experimenterat med förut. Kvällens spelning på Jokkkmokksmarknad.se rymmer ytterligare en dimension. Stråkar. Ihop med hip hop som du aldrig hört det förut. Lördag 6

 

 

 

Senast uppdaterad den 5 februari 2021

Translate the website with Google translate.