Samisk språkvecka 19-25 oktober 2020

Samisk språkvecka 2019 upprepar succén, och inbjuder nu till Samisk språkvecka 2020. Vecka 43, närmare bestämt den 19-25 oktober, kommer årets språkvecka att gå av stapeln. Syftet med veckan är att synliggöra och skapa medvetenhet om de samiska språken.

Målet med den samiska språkveckan är att synliggöra de samiska språken i det offentliga rummet, öka kunskapen om samiska språk och bidra till att lyfta språkens status. De tre sametingen i Norge, Sverige och Finland önskar att samiska språk ska synas, höras och användas på alla samhällsområden under språkveckan.

- Vi kommer att dela våra rika språk över hela samhället och i Sápmi, samt skapa större engagemang över gränserna. Det är glädjande att vi sätter av en hel vecka för extra fokus på de samiska språk som vi har, säger norska Sametingets president Aili Keskitalo.

Språkveckan 2019 blev en succé i Norge där en hel rad arrangemang och aktiviteter genomfördes i samband med språkveckan. HM kung Harald IV deltog i Karasjok, kommuner, privata och offentliga institutioner och andra aktörer bidrog till att synliggöra de samiska språken lokalt och på sociala medier.

De finska och svenska sametingspresidenterna står också bakom satsningen och håller med Aili Keskitalo. Styrelsens ordförande (sametingspresident) Per-Olof Nutti menar att för det samiska folket är bevarandet av språken viktigt för kontinuiteten och förmedlingen av den samiska kulturen.

- Språket är inträdesbiljetten till livet. För ett hotat språk är barns och ungdomars språk­kunskaper en livförsäkring eftersom barn är språkets framtida kulturbärare, säger Per-Olof Nutti.

Tuomas Aslak Juuso i Finland uppmanar alla att bidra i denna språksatsning för att synliggöra samiska språk.

- Språkveckan ger möjlighet att synliggöra samiska språk, men samtidigt hoppas jag att också myndigheter och företag i de nordiska länderna använder samiska som en del av sin verksamhet på sitt eget vis under språkveckan, säger Tuomas Aslak Juuso och uppmanar alla att delta i språkveckan.


Om samiska språk:

Det finns 11 samiska språk i hela det samiska bosättningsområdet. I internationella sammanhang anses alla samiska språk vara hotade, allvarligt hotade eller nästan utdöda språk.

Det samiska språkområdet sträcker sig traditionellt över delar av Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Frå Kola-halvön i nordöst, till Engerdal i Norge och Idre i Sverige. Detta område kallas på samiska Sápmi. De mest använda samiska språken i Sverige i dag är nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Pitesamiska och umesamiska är i en vitaliseringsfas i Sverige(Källa; sametinget.se)

 

Vi i Sjeltien reeremetjïelte/ Åsele samiska förvaltningskommun kommer att publicera olika evenemang för unga och gamla på våran facebooksida @sjeltienreeremetjielte den veckan. Det kommer dock inte att bli någon fysiska evenemang pga rådande omstendigheter. 

Senast uppdaterad den 15 september 2020