Samlad Information med anledning av kriget i Ukraina

Åsele kommun följer utvecklingen om det pågående kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetspolitiska läget.

Kommunen har fått många frågor från privatpersoner om vad man som enskild privatperson kan göra för att hjälpa och bidra i arbetet med de efterföljande konsekvenserna av kriget i Ukraina. Nedan har vi samlat aktuell information. Sidan uppdateras löpande.

Klicka här för att komma till alla publicerade nyheter angående rådande omständigheter i Ukraina och  flyktingmottagandet.

2022-03-28 Uppdatering om Åseles eventuella mottagande av ukrainska flyktningar

Efter ett intensivt arbete med iordningställande av Tallmon avdelning 10 står lokalerna nu redo och kommunen kan med kort varsel verkställa mottagande för flyktingar om behov uppstår. För mer information om situationen i Ukraina och EU:s massflyktingdirektiv hänvisar vi till Migrationsverket och denna sida, klicka här.

Vad kan jag göra om jag vill hjälpa?

Kommunen har i nuläget inte någon samverkan med civilsamhället i samordningen av flyktingar vad gäller boendeplatser eller materiella nödvändigheter. Vi ser däremot positivt på den starka vilja som finns ibland privatpersoner att hjälpa de människor som nu befinner sig i nöd.

Information om andra frivilligorganisationer och hur du kan bidra som privatpersoner finner du på krisinformation.se

Kommer det komma flyktingar till Åsele?

Åsele kommun har ännu inte fått besked från Migrationsverket om/när det kan bli aktuellt med ett flyktingmottagande. För att vara redo när och om ett mottagande blir aktuellt - arbetar nu Åsele kommun intensivt med att vid behov snabbt kunna få till stånd ett verkställande. Du kan läsa mer om det förberedande arbetet i denna artikel

Här kan du läsa vidare om situationen i Ukraina på Migrationsverkets webbplats: Frågor och svar om situationen i Ukraina - Migrationsverket

Varför har Åsele inget skyddsrum eller beredskapslarm (Hesa Fredrik)?

Under fredstid skedde nedmonteringar av den beredskap som tidigare fanns i Sverige, alternativ att skyddsrum och larm blivit för gamla och inte längre uppfyller de krav som finns.
I Åsele finns inget skyddsrum då det inte finns någon reell hotbild mot vår kommun. Myndigheten för kris och beredskap (MSB) uppmanar att människor istället söker sig till något annat skyddande ställe, t ex en källare eller en tunnel.

I Åsele finns inte heller något beredskapslarm, även kallat Hesa Fredrik. Däremot har räddningstjänsten en "totallarmtuta". ”Tutan” är till för att uppmärksamma räddningstjänstens personal om att förstärkning behövs till ett pågående larm. Därför uppmanas alla medborgare att hålla sig informerade om viktiga meddelanden till allmänheten via Sveriges Radio P4 och SVT.

Flygövningar pågår som vanligt

Norrbottens flygflottilj F21 vill informera om att deras verksamhet och övningar pågår som vanligt, i form av ex lågflygningar och överljudsflygning då planen flyger fortare än ljudet. Det förekommer också ensamflygningar och större formationer samt övningar tillsammans med andra nationers flyg inom övningsområdet, som i huvudsak sträcker sig över i Norr- och Västerbotten.

F21 uppmanar innevånarna att inte oroa sig, utan i stället känna sig trygg över F21:s närvaro i länet.

Försvarsmaktens närvaro i samhället

Den närmaste framtiden kommer Försvarsmakten och andra delar av totalförsvaret att synas på olika ställen i samhället. Lägg inte ut information på till exempel sociala medier om du möter försvarets soldater, fordon, fartyg eller flygplan. Det gäller både text, bild och film. Om du vill veta mer om vad Försvarsmakten gör, gå in på forsvarsmakten.se eller klicka på länken.

Information på andra språk

Behöver du eller känner du någon som behöver information på ett annat språk än svenska? Nedan finns information på ukrainska, ryska och engelska.

Till dig som söker tillfälligt skydd_Ukrainska (migrationsverket.se)

Till dig som söker tillfälligt skydd_Ryska (migrationsverket.se)

Infoblad till dig som söker tillfälligt skydd – engelska (migrationsverket.se)

Information for people fleeing the war in Ukraine | European Commission (europa.eu)

Senast uppdaterad den 4 april 2022

Translate the website with Google translate.