Slamtömning 2019

Under sommaren och hösten 2019 kommer kommunen att utföra tömning av enskilda brunnar.
Tidigare anmälda brunnar töms årligen, vid ändring av antal eller för nytillkomna brunnar, samt vid ändring av adress och ägare måste detta anmälas senast 28 maj till Tekniska avd, tel 0941-140 00 telefontid 13.00-15.00

TÖMNINGSPERIOD
Planerad tömning sker normalt under 1 juni - 31 oktober.


TÄNK PÅ FÖLJANDE för att underlätta tömningen:
- Farbar väg för lastbil skall finnas fram till slambrunn
- Vägen ska tåla tung trafik
- Onormalt tunga lock debiteras kunden
- Märk ut brunnen med ex en käpp
- Väg och brunn ska vara fri från sly, ris och andra hinder


Längsta avstånd från brunn till fordon kan vara 20 m. Kommunen påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på brunn och väg eller omgivande terräng i samband med tömningen.
Ej framkomlig väg eller för dåligt utmärkt slamavskiljare/tank, så kallad "bomkörning", eller om tillträde nekas, debiteras med 341:- kr.

Senast uppdaterad den 24 maj 2019