SMHI inför ett nytt vädervarningssystem

I det förnyade systemet kommer en varning utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. Nuvarande system, som gäller fram till övergången, bygger på att en varning utfärdas när vädret passerar bestämda gränser.

Tidigare utfärdas snöfallsvarningar utifrån samma kriterier i hela landet, men 20 cm snö ger väldigt olika konsekvenser beroende på om snön faller i Norrlands inland eller i en storstad i södra Sverige.

Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

I det förnyade systemet benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Klass 1, 2 och 3 utgår alltså. De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. En gul varning ska alltså inte tolkas som en klass 1-varning.

Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas. 

I den förnyade varningssystemet benämns varningarna gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste nivån på SMHIs förnyade vädervarningar.

VAD SKA DU GÖRA? 

Var uppmärksam – särskilt på väderkänsliga platser. Vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du bor eller vistas i ett utsatt område eller tillhör en riskgrupp.

Det förväntade vädret kan innebära:

 • Konsekvenser för samhället.
 • Vissa risker för allmänheten.
 • Vissa skador på egendom och miljö.
 • Störningar i en del samhällsfunktioner.

Orange varning

VAD SKA DU GÖRA? 
Undvik att exponera dig för vädret. Vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära:

 • Allvarliga konsekvenser för samhället.
 • Fara för allmänheten.
 • Allvarliga skador på egendom och miljö.
 • Störningar i samhällsfunktioner.

Röd varning

VAD SKA DU GÖRA? 
Avstå helt från att exponera dig för vädret. Vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära:

 • Mycket allvarliga konsekvenser för samhället.
 • Stor fara för allmänheten.
 • Mycket allvarliga skador på egendom och miljö.
 • Omfattande störningar i samhällsfunktioner

Läs mer på SMHI:s hemsida Förnyade vädervarningar | SMHI

Senast uppdaterad den 26 oktober 2021

Translate the website with Google translate.