Sök pengar till lovaktiviteter 2021

Efter att regeringen har beslutat om ett riktat statsbidrag för 2021 har nu Åsele kommun ansökt om medel för att föreningar och kommunala verksamheter ska kunna arrangera avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6-15 år för sommarlov och höstlov år 2021.

Ni kan nu göra en intresseanmälan för aktiviteter under sommarlovet 2021 om att ta del av pengarna för att arrangera av aktiviteter i linje med angivna riktlinjerna hos Socialstyrelsen. Intresseanmälan skickas in senast 1 juni 2021 (ansökan förlängd till måndag 7 juni!). Maxbelopp per förening/verksamhet är 5000kr per lov.

Förutsättningar för lovbidrag

  • Vara avgiftsfritt för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
  • Aktiviteterna ska genomföras smittsäkert.
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund, vara inkluderande.
  • Behandla alla barn och unga lika vad som gäller tillgång och deltagande.

Hur ansöker du om bidraget?

Du kan ansöka skriftligt via en blankett. Du hittar blanketten här.
Ansökan på ifylld blankett mailas till Paulina Figaro, paulina.figaro@asele.se eller skickas till Åsele kommun, Vasagatan 5, 919 85 Åsele. Märk med "Bidragsansökan sommarlovsaktiviteter".

Sista ansökningsdag för aktiviteter

  • Sommarlovet: 1 juni (ansökan förlängd till måndag 7 juni!)
  • Höstlovet: 15 september

Har du frågor eller behöver hjälp att fylla i ansökan?
Kontakta Paulina Figaro 070-346 12 64 / paulina.figaro@asele.se.

Välkommen med din ansökan!

Senast uppdaterad den 31 maj 2021

Translate the website with Google translate.