Stöd till energieffektivisering

Ett nytt stöd som endast kan lämnas till små- och medelstora privatägda företag som driver verksamhet på arknadsmässiga villkor. Stödet är i två olika nivåer för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Stödet storlek är 50% för små företag och 45% till medelstora företag med begränsade max summor.

För mer information gå in på www.regionvasterbotten.se eller kontakta kommunala energi- och klimatrådgivare.

Senast uppdaterad den 28 maj 2020