Till fastighetsägarna på Lokvägen o Tvärvägen

En vattenläcka har upptäckts och reparationsarbete har påbörjats. Vattnet kommer att stängas av torsdagen 23/6 under dagen på de två drabbade gatorna. UPPDATERING.

Det finns en vattentank placerad vid korsningen mellan Tvärvägen och Lokvägen.

När vattnet är åter i bruk kan det upplevas grumligt. Det kan åtgärdas genom att spola kallvatten i ca 15-20 minuter.

En liten del av Lokvägen är avspärrad.

Vid frågor kontakta kundtjänst 0941-140 00.

Vi ber om överseende.
Hälsningar // Tekniska avdelningen

Uppdatering! 2022-06-23 14:35

Vattenavstängning på närliggande gator kommer att ske inom kort. De berörda gatorna är:

Näsvägen, Genvägen, Krokvägen, Åsvägen, Ängsvägen, Kilvägen, Svängvägen.
Inklusive Lokvägen och Tvärvägen sedan tidigare.

Uppdatering! 2022-06-23 20:54

Vattenavstängning över hela Åsele tätort sker inom kort.

Senast uppdaterad den 23 juni 2022

Translate the website with Google translate.