Totalt eldningsförbud i Västerbottens län

Från och med fredag den 27 juli råder ett totalt eldningsförbud utomhus i Västerbottens län. Förbudet omfattar alla platser inklusive egen tomt samt inkluderar alla typer av grillar, campingkök och annan öppen eld utomhus.

Länsstyrelsen har fattat beslut om att införa ett totalt eldningsförbud i Västerbottens län. Samtliga räddningschefer i beredskap i länet ställer sig bakom beslutet.

Ett viktigt skäl är att totalförbudet förbättrar förutsättningarna för länets myndigheter, kommuner och övriga aktörer att tillsammans förhindra att nya bränder uppstår.

Räddningstjänsten i respektive kommun får medge undantag från förbudet om det föreligger särskilda skäl. Föreskrifterna träder i kraft den 27 juli 2018 och gäller tillsvidare.

- Allt som kan göras i förebyggande syfte måste övervägas. Så även om den svenska grilltraditionen nu får stå åt sidan är det allvarliga läget viktigare. Jag är övertygad om att människor kommer att ha förståelse för och respektera beslutet, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten. 

As of today there is a total fire ban in Västerbotten County. The ban covers all outdoor places including own plot and includes all types of grills, camping kitchens and other open flame equipment.

Senast uppdaterad den 31 juli 2018