Upphävt eldningsförbud i Åsele kommun

Till följd av den sänkta brandrisken i skog och mark har räddningstjänsten i Åsele kommun beslutat att upphäva eldningsförbudet från klockan 14.00 i dag den 3 juli.

Beslutsmotivering
Risken för allvarliga konsekvenser av brand i skog och mark har minskat så pass mycket att det inte motiverar ett fortsatt eldningsförbud. Eldningsförbudet är upphävt från och med 3 juli 2020 klockan 14.00. 

Information in english
The fire ban in Åsele kommun has been lifted from 3 july 2020 14.00.

Senast uppdaterad den 3 juli 2020

Translate the website with Google translate.