"Våga fråga" - Utbildning i suicicprevetion

Våga fråga ges som utbildning eller föreläsning av Suicide Zero och ger kunskap och verktyg om hur du kan prata om psykisk ohälsa och självmord

Våga fråga anordnas i samarbete mellan Suicide Zero och Region Västerbotten. I samarbete mellan Suicide Zero och Region Västerbotten erbjuds under våren 2023 ett antal utbildnings- och föreläsningsplatser för att sprida kunskap om psykisk ohälsa och självmord.

Våga fråga ges digitalt, utbildningen tar cirka 2 timmar inklusive ett kort träningsavsnitt så att du ska kunna använda dina färdigheter direkt efter utbildningen. Föreläsningen tar 1,5 timmar.

Innehåll:

  • Fakta och myter om självmord
  • Livsomställningar innebär en risk – reagera på dem
  • Varningssignaler att uppmärksamma
  • Viktigt att förmedla hopp
  • BÖRS (Bekräfta, Öppna (frågor), Reflektera, Sammanfatta)
  • Våga fråga: Har du tankar på att ta ditt liv?
  • Lotsa rätt – hänvisa inte vidare
  • Nästa steg

Utbildning (2 timmar)

13 mars 13.00-15.00

27 mars 13.00-15.00

19 april 10.00-12.00

26 april 10.00-12.00

 

Föreläsning (1,5 timmar)

29 mars 10.00-11.30

8 maj 13.00-14.30

För anmälningslänk och mera information om utbildningen följ länk nedan: https://www.regionvasterbotten.se/folkhalsa/psykisk-halsa/vaga-fraga

Senast uppdaterad den 27 februari 2023

Translate the website with Google translate.