Välkommen till medborgardialog

Vad ska polisen och kommunenn fokusera på för att öka tryggheten? Vad är viktigt för att du ska känna dig trygg?

Innehåll

Vi vill veta vad du tycker! Kom förbi på ett öppet samtal med Polisen och kommunens samordnare för ANDT & BRÅ.

När: 30 oktober, klockan 14:00 - 17:00

Var: Nedre parken

Finns inte möjlighet att komma så gör gärna Medborgarenkäten kring trygghet och upplevd problembild. Enkäten är öppen tom 13/11

Gör enkäten här

 

Senast uppdaterad den 26 november 2018